Македонски Железници Инфраструктура после немилите настани на патните премини на пругите во Македонија ги снима и мониторира критичните премини преку железничките пруги.

Во континуитет се објавуваат снимки од секојдневни настани на ПП во кои се гледа неодговорно и многу често опасно од