Проектот за изградба на железничка пруга која ќе ги поврзува Македонија, Бугарија и Албанија е во финална фаза.

Јавното претпријатие Македонски железници – Инфраструктура од поодамна има преземено иницијатива за поврзување со двете соседни земји. Реализирањето на проектот се очекува да би