Јавен оглас за вработување

Јавен оглас за вработување на определено време Бр.1-2021. Огласот и пријавата можете да ги симнете на линкот подолу: Јавен оглас за вработувањена опредеено време бр.1-2021 Пријава за вработување Јавен оглас за вработување на определено време. alb