По цели 15 години ЈП МЖ Инфраструктура го активира и стави во употреба хемискиот воз.

Тој се состои од неколку вагони опремени со прскалки под притисок, кој се движи по пруга и распрскува хемиско средство кое ја уништува вегетацијата на колосекот и покрај пругата.
Оваа инвестициј