ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ ВО ТЕКОТ НА ЗИМАТА само 13-14

Преземи тука...
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG