Зачестените кражби ја загрозуваат безбедноста и нормалното функционирање на железничкиот сообраќај
ЈП Македонски Железници Инфраструктура – Скопје Ве информира дека заради честите кражби на витални делови од системот за осигурување на патните премини со што се нарушува безбедноста во одвивањето на железничкиот сообракај. 

Затоа, почнувајки од 12.04.2017 година, ЈП Македонски Железници Инфраструктура – Скопје ги исклучува од редовна работа патните премини на пругата Ѓ.Петров- Кичево помеѓу станиците Ѓ.Петров и Јегуновце, вклучувајќи ги сите патни премини кои гравитираат во овој дел од пругата. 

Поради ова, ЈП Македонски Железници Инфраструктура – Скопје апелира до граѓаните кои со нивните возила ги поминуваат овие патни премини да бидат внимателни. 
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG