Воз

 "Возовите број 540 и 541 на релација Скопје –Битола –Скопје кои  привремено не сообраќаа поради лошите временски услови ,повторно се воведуваат во редовен сообраќај и тоа: возот број 541 на релација Скопје –Битола ќе почне да сообраќа од  1.4.2015 год. а возот број 540 на релација Битола – Скопје ќе почне да сообраќа од 2.4.2015  год. според важечкиот возен ред 2014/2015 год. “

 

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 00389 2 324 8701
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG