АКТИВИРАН ХЕМИСКИОТ ВОЗ
По цели 15 години ЈП МЖ Инфраструктура го активира и стави во употреба хемискиот воз.

Тој се состои од неколку вагони опремени со прскалки под притисок, кој се движи по пруга и распрскува хемиско средство кое ја уништува вегетацијата на колосекот и покрај пругата.

Оваа инвестиција е во вредност од 30.000 евра сопствени средства и ке допринесе за чистина на колосекот, подобрување на видливоста и намалување на опасностите од пожар на пругата и покрај неа.
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG