Железнички Коридор VIII, Реконструкција на делница Куманово - Бељаковце

Проект: Железнички Коридор VIII,  Реконструкција на делница Куманово - Бељаковце 
Предмет: Започнување на ремонт на Коридор VIII 

Ве известуваме дека од 21.05.2014 година ќе започнеме со вршење на градежни работи на проектот “Железнички Коридор VIII, Реконструкција на делница Куманово - Бељаковце“. Работите на пругата ќе се одвиваат на потегот од патен премин Лопате до станица Шупли Камен.

За дополнителни информации Ве молиме контактирајте го управителот на железничката инфраструктура во Р. Македонија, ЈП МЖ Инфраструктура – Скопје (ул.Јордан Мијалков 50б, Скопје) или канцеларијата на Изведувачот, Х.Ф.Вибе ГмбХ&Ко.КГ (ул.Индустриска бб, Куманово)
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG