Коридор 8 Белјаковци - Крива Паланка
Консултантската компанија со која денес се потпишува Договорот , Обермајер Хелас Лтд, треба во рок од 24 месеци да изработи основен проект и да ја припреми тендерската документација за изградба на делницата долга 36 км.Оваа делница во деведесетите години почна да се гради но неуспешно.

Средствата се грант  од ЕБОР во висина од 2.4 милиони евра

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG