соопштение
Возот 660 на релацијата Скопје – Кичево нема да сообраќа од ст.Гостивар до ст.Кичево. Возот 663 на релацијата Кичево – Скопје нема да сообраќа од ст. Кичево до ст. Гостивар. Возовите 660 и 663 на наведените релации нема да сообраќаат  во работните денови  од понеделник до петок почнувајки од 07.05.2013 год до 05.07.2013 год.

Возовите 2020 и 2021, на релацијата Скопје-Куманово-Скопје нема да сообраќаат од 07.05.2013 до 14.12.2013 год.


Одд за пристап кон железничката инфраструктура – 30.04.2013

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG