Информативен состанок
На 14 јануари 2013 години во просториите на ЈП Македонски железници Инфраструктура – Скопје се одржа информативен состанок со претставниците на консултантските компании избрани на кратката листа по процесот на изразување на интерес за Главен проект и техничка поддршка во втората фаза од Железничкиот Коридор VIII – Белјаковце – Крива Паланка финансиран од ЕБОР.

Состанокот беше организиран и реализиран во согласност со правилата на ЕБОР.

После одговорите на поставените прашања состанокот беше успешно затворен.

ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG