УПРАВЕН ОДБОР НА МЖ ИНФРАСТРУКРУРА
1. Филип Саздовски - Член
2. Сениха Зејниловиќ - Член
3. Дашмир Адеми - Член
НАДЗОРЕН ОДБОР
1. Сузана Штерјова - Член
2. Марија Николова - Член
ИНФО
Информации за цената на железничките карти може да се добие на адреса:
е-маил: mztransportad@mt.net.mk
Телефон: 2449-212
ПАРТНЕРИ
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG