Надзорен и управен одбор


УПРАВЕН ОДБОР НА МЖ ИНФРАСТРУКРУРА

 

  1. Филип Саздовски                    -    Член
  2. Сениха Зејниловиќ                 - Член
  3. Дашмир Адеми                      - Член

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

 

  1. Сузана Штерјова                   - Член
  2. Марија Николова                   - Член               
            

INFO
Informata mbi çmimin e biletave hekurudhore mund të merret në:
e-mail: mztransportad@mt.net.mk
Telefon: 2449-212
PARTNERËT
EUROFIMA
RNE
UIC
CER
SERG